2016-12-13

Så här kan vi använda Big Data tillsammans

Vad är Big Data, vad kan vi ha det till och hur kan vi hjälpas åt att dra störst nytta av vad Big Data kan ge? Det var egentligen vad december-konferensen om Big Data i Kalmar handlade om. Och viljan att dela med sig var stor från såväl medverkande företag som forskare.

– Big Data är intressant både för industrin och för boende som vi jobbar med. I framtiden kommer man att bygga in en massa sensorer i byggnader och bostäder som samlar in mätdata, och då är frågan hur man ska hantera alla dessa data på ett etiskt korrekt sätt, säger Kirsi Jarnerö från SP Sveriges Tekniska Forskningsintitut och Smart Housing Småland.

Läs mer om eventet på IEC:s hemsida här.