2019-02-04

Säkra och hållbara byggkomponenter i trä och glas

Deltagarna har arbetat i flera forskningsprojekt som utforskar olika aspekter av innovativa strukturella komponenter i trä och glas. Dessa arkitektoniskt tilltalande lösningar har visat sig fungera under korttidsbelastning i rumstemperatur och har dessutom en betydande kapacitet kvar efter initialt brott. Man håller också på att titta på hur tidigare utvecklade limmade koncept beter sig vid förhöjda temperaturer men då utan någon numerisk undersökning. Erfarenheter finns även av studier av långtidsbelastning av laminerade glasrutor.

I Smart Housing-projektet ”Safe and durable timber-glass building components” ska man utveckla ett första designkoncept för byggkomponenter i trä- och glas som ska tåla långtidslast och är motståndskraftiga mot brand. Projektet ska ta fram en prototyp med förbättrad brandprestanda samt undersöka laminerat glas under långtidsbelastning för att kunna verifiera hur den här typen av byggkomponenter beter sig vid brand eller stöt.

För den praktiska tillämpningen av forskningsresultaten måste de regler som gäller för trä-glas-tillämpningar uppfyllas. Det handlar främst om designvärden för att säkerställa strukturell säkerhet och användbarhet. EU har nyligen lanserat ett arbete för att skapa byggkonstruktionsregler för glas som används strukturellt genom att utveckla en Eurokod (inom CEN/TC 250/SC 11 ”structural glass”). En annan del i projektet blir därför att undersöka nuvarande bestämmelser som gäller standardisering relaterad till trä- och glaskomponenter inklusive det nya förslaget till Eurokod.

Projektledare: Daniel Honfi, RISE Mechanics Research, daniel.honfi@ri.se

Projektdeltagare: Lunds tekniska högskola, Linnéuniversitetet, University of Trieste, Arup, Forserum Safety Glass, RISE