2017-05-12

Same, same, but different

Australiska prefabAUS har både likheter och skillnader med Smart Housing Småland. En del i Smart Housings internationaliseringsstrategi för de närmaste tre åren är att hitta andra miljöer som man skulle kunna benchmarka sig mot och prefabAUS skulle kunna vara en sådan.

PrefabAUS är en branschorganisation som går på tvären över den australiensiska prefabbranschen. De startade 2012 och har ett fokus och nätverk som liknar vårt.

Den 7 maj tog Smart Housing, VKAB, Linnéuniversitetet och RISE emot en 25-personers delegation från prefabAUS när de landade i Växjö. Deltagarna från Australien var en blandning av arkitekter, personer från hus- och glasföretag samt akademi.

Vi lärde oss bland annat att i Australien har man samlat området industriellt byggande i en branschorganisation som en hängränna över samtliga andra organisationer, akademier och arkitekter istället för i stuprör.

 


Marie Johansson, RISE/Linnéuniversitetet informerar prefabAUS.