2019-09-02

Samtal om bomässa 2030

Hur kan vi inom näringsliv, akademi & offentligsektor dra nytta av och utveckla en by/bomässa i vår region?

Kan by/bomässan vara ett gemensamt mål för aktörer inom hållbar samhällsbyggnad?

Kom och berätta vad du och din organisation kan dra nytta av och bidra med!


PROGRAM
, 11 SEPTEMBER
15.00 Samling med kaffe/te och smörgås, besök i utställningen Wunderbaum

15.30 Introduktion till dagens seminarium. Bakgrund, syfte och möjligheter.

Inspirationsföreläsning kring samverkan, Länka consulting

Den regionala angelägenheten, Christel Gustafsson, Regional utvecklingsdirektör, Region Kronoberg

Internationellt perspektiv, Anna Tapio, VD Finlands Bomässa, berättar om deras upplägg av bomässor, erfarenheter och tankar om framtiden

Regionalt perspektiv, Anders Koskull, Engaholm, berättar om bostadsprojektet Aringsås

Workshop leds av Länka consulting, diskussion i grupp om framtida bomässa

17.30 Avrundning & sammanfattning

17.45 Hemgång


VÄLKOMNA

Anmälan senast den 6/9 till: info@arkitektbolaget.se

Plats: Hörsalen, Smålands Museum, Södra Järnvägsgatan 2, Växjö