2019-05-02

Samverkan trä, skog, byggande och boende

Det finns många olika personer i Smart Housings nätverk som är viktiga att samverka med. En av dem är Magnus Hellgren som är samordare för skog och trä Småland vid Region Kronoberg.

Vem är Magnus Hellgren?
-Jag är biolog och tidigare skogsforskare (sjukdomar på tall på SLU Uppsala). De senaste åren har jag jobbat i Ljungby med utbildning och utvecklingsprojekt inom industri och tjänstesektor. På fritiden är jag ute i skogen så mycket som möjligt. Jag äger ingen egen skog med det finns i släkten.

Vad har du för drivkrafter?
-Skogen är svaret på många av våra framtidsutmaningar. 70 % av landets yta är skog som hållbart förvaltas av mer än 300 000 skogsägare. Det finns en enorm potential att förbättra och utveckla skogens alla värden och alla de saker vi kan göra av träd.

Vilka är de viktigaste frågorna i ditt arbete som samordnare just nu?
-Trästrategierna är några år men skogsstrategierna fastställdes förra året. Nu är det full fart framåt för att gasa på de verksamheter som är i gång och att starta upp nya projekt som omfattar både skog och trä i hela Småland. Det finns stort engagemang och stora förväntningar hos alla inblandade.

Hur ser samarbetet med Smart Housing ut nu?
-Smart Housing har en central betydelse för både skogs- och trästrategierna och vi har därför regelbundet gemensamma möten och deltar i varandras aktiviteter. En ökad användning av trä i byggande ger ökad kolinlagring, fler arbetstillfällen och minskad användning av fossila kolväten. Det ger också andra effekter som man kanske inte tänker på i första hand; det ger stark drivkraft för innovationer och utveckling av skogsråvaran och träbyggande vilket kan intressera fler att utbilda sig och jobba med skog och trä. En gemensam utmaning är att sprida kunnandet om träbyggande till hela landet.

Vad ser du för möjligheter framöver?
-Skogsodling är en mycket långsiktig verksamhet. Industrin är storskalig och fordrar långsiktiga investeringar. De förändringar vi gör nu har påverkan långt in i framtiden. Det pågår stora förändringar som ger både utmaningar och möjligheter. Skog och trä kommer att spela en allt större roll i framtiden och användas till fler saker. Det kommer att förändra hur skogsägaren gör prioriteringar och sköter sin skog; ökat träbyggande, nya byggmetoder och byggmaterial kommer att förändra kraven på råvaran, skogsråvara kommer att användas för att ersätta fossilt bränsle vilket ökar efterfrågan på grenar och toppar etc. Det ökar skogens värde men kan också innebära utmaningar och möjligheter för småskalig träförädling, natur och kulturvård, friluftsliv, jakt och fiske.