2017-11-06

Satsning på höga trähus för minskad miljöpåverkan i Frankrike

För att minska miljöpåverkan från samhällsbyggnadssektorn planerar Frankrike att bygga 36 höga hus i trä med upp till 18 våningar innan år 2020. Föreningen Adivbois samordnar initiativet och förmedlar kunskap för att skapa och följa upp dessa demonstrationsprojekt i flera olika städer.

RISE har med stöd av Smart Housing Småland bidragit med den svenska erfarenheten av att bygga flervåningshus med trästomme vid en konferens som samlade 200 personer.

En sammanfattande rapport med råd och rekommendationer (på franska) kan laddas hem här.

Kontaktperson: Pierre Landel, RISE Träbyggande och boende, pierre.landel@ri.se, 010 516 65 85