2016-04-06

Satsning på ledarskap för utveckling

Magnus Forslund på Linnéuniversitetet i Växjö fick såddfinansiering från Smart Housing Småland till sin forskningsansökan ”Innovationsdrivande ledarskap – forskningsöversikt”. Nu några månader senare har hans ansökan gått igenom och en resurs byggs upp som kan stödja ledarskapsutvecklingen i regionen.

Många uttrycker ett behov av både kunskap och konkreta aktiviteter för att främja utveckling i både privata och offentliga aktiviter. Det pratas om innovation, entreprenörskap, organisationsutveckling, LEAN, vardagsförbättringar med mera.

Som en åtgärd etableras nu projektet Småländsk ledarskapsarena. Det är ett resultat av en längre tids arbete med att identifiera behov och åtgärder med deltagare från samhällets alla sektorer. Fokus sätts på hur ledare kan främja organisationens förnyelseförmåga och företagsamhet. Det handlar om allt ifrån hur ledaren kan inspirera och stödja medarbetare till utvecklingsarbete till hur man kan bygga system, strukturer och kultur som stödjer utveckling.

Aktiviteterna omfattar allt från praktisk ledarutveckling till forskning och bedrivs i ett antal delprocesser:
– Ledarskapsutvecklingsgrupper (första startar 18 maj)
– Ledarskapsdag (samarrangeras med Innovationsdag Småland, 26 okt)
– Juniorledarskapsakademi
– Kunskapsuppbyggnad
– Kursverksamhet
– Digital ledarskapsportal

Förhoppningen är att projektet kan fungera som en katalysator, facilitator och ihopkopplare, gärna tillsammans med existerande initiativ som Smart Housing Småland, Linnaeus Technical Centre, Information Engineering Centre med flera.

Linnéuniversitetet är projektägare men arbetet bedrivs med hjälp av intresserade personer från samhällets alla sektorer.  Det är tillsammans som vi kan lyfta regionen. Ambitionen är att täcka hela Småland.

Huvudfinansiärer är Familjen Kamprads stiftelse, Region Kronoberg och Linnéuniversitetet. Planen är att få finansiering också från Regionförbundet Kalmar Län och Region Jönköping. Det rör sig om totalt drygt 16 miljoner kronor för år 2016-2018.

Vill du vara med eller veta mera, kontakta:
Magnus Forslund, Linnéuniversitetet, 070 818 34 42, magnus.forslund@lnu.se

PS Om du funderar på att göra en forskningsansökan som stödjer Smart Housing Smålands vision och därmed hjälper till att bygga innovationsmiljön så kan du också ansöka om såddfinansiering från oss. Läs mer här. DS