2022-06-03

SAVE THE DATE! SMART HOUSING SMÅLAND PÅ PLATS I ALMEDALEN DEN 4 JULI 2022!

Smart Housing Småland är i år med som arrangör på plats den 4 juli under Almedalsveckan i Visby och diskuterar aktuella ämnen. Vi kommer vi att finnas på Gotlands Soldathem i Visby, Klinttorget 4. Där kommer vi tillsammans med inbjudna gäster i åtta olika seminarier beröra de tre perspektiven i New European Bauhaus: VackertHållbart och Tillsammans på olika sätt.

Nedan ser ni mer info om de olika webbinarierna som pågår 08:00 – 17:00 den 4 juli.
Missa inte det efterföljande Minglet Kl. 17:00 – 20:00.

Boka datumet i er kalender! 

Kl. 07:30  Frukostfrallor och juice serveras

Kl. 08:00 – 08:50  Vad är attraktiva livsmiljöer? Och hur skapar vi dem?
Medverkande:
• Ola Nylander – Centrum för Boendets Arkitektur, Chalmers
• Kevin Denham – Stiftelsen Jamtli
• Joakim Henriksson – OBOS Sverige

Kl. 09:00 – 09:50  Landet bygger staden
Medverkande:
• Susanne Rudenstam – Sveriges Träbyggnadskansli
• Andreas Falk – Träbyggnadsutredare
• Mikael Anjou – Sizes

Kl. 10:00 – 10:50  Hur samspelar regioner med nationella och kommunala aktörer för gestaltad livsmiljö?
Medverkande:
• Helena Bjarnegård – Riksarkitekt, Boverket
• Helene Hellmark Knutsson – Trästad Sverige, Landshövding Västerbotten
• Fredrik Lindblad – Växjö kommun

Kl. 11:00 – 12:00  Moderaternas tal i Almedalen visas på storbild

Kl. 12:00  Wrap och öl/-cider/vatten serveras

Kl. 12:00 – 12:50  Hur bidrar bomässor till omställning till vackra, hållbara och inkluderande boende- och livsmiljöer?
Medverkande:
• Anna Tapio – Finlands bomässa
• Staffan Schartner – Omniplan, Arkitekt för Sveriges paviljong på världsutställningen
• Eva Haraldsson – Region Kronoberg/Bymässa2030
• Ylva Strander – Vinnova

Kl. 13:00 – 13:50  Material och produkter för lägre klimatavtryck i den cirkulära framtiden
Medverkande:
• Viktor Norbäck – RISE
• Tomas Nord – RISE
• Anders Carlsson – Derome

Kl. 14:00 – 14:50  Klimatdeklarationer som påverka hur vi bygger
Medverkande:
• Andreas Eggertsen Teder – White Arkitekter – LFM30
• Janina Östling – IsoTimber
• Anna Denell – Vasakronan

Kl. 15:00 – 15:50  Hållbarhet och trender inom planglasindustrin på väg mot en cirkulär framtid
Medverkande:
• Melinda Lemke – Glasbranschföreningen
• Oskar Storm – St Gobain
• Mikael Ludvigsson – RISE

Kl. 16:00 – 16:50  Klimat & Hållbarhetsstrategier som motor för hållbart byggande 
Medverkande:
• Fredrik Larsson – Region Värmland
• Erik Ciardi – Kalmar kommun
• Jessica Becker – Trästad Sverige

Kl. 17:00 – 20:00  Mingel och dryck och plockmat!

Kl. 19:00 – 20:00  Vänsterpartiets tal i Almedalen visas på storbild

 

Foto: Anneli Rosenkvist