2019-12-12

Se filmen om glaslaminering som gjorts i projektet BOOST

Foto: Jonas Ljungdahl

I delprojektet Tekniska prototyper inom BOOST (Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt) har fokus varit att ta fram prototyper i glas och trä för att kunna utforma bostäder som tillgodoser användarnas behov (leds av RISE Glas), samt studerat funktionsnära värden och BIM (leds av Jönköping University).

För glaslaminering köptes en lamineringsmaskin in, vilket varit till stor användning i projektet. Se filmen och fascineras av vilken spännande värld glaslaminering och forskning om glas här.