2021-11-09

SEMINARIE OM ÅTERBRUK OCH ÅTERVINNING AV GLAS OCH FÖNSTER

Den 3 november genomförde Mikael Ludvigsson från Smart Housing Småland (SHS) tillsammans med Lina Grund från RISE Glas ett föredrag om återvinning och återbruk av fönster och glas. Temat var ”Från värdekedja till värdecirkel”.

Deltagare på seminariet var framförallt fastighetsförvaltare samt energi- och installationsföretag i Kronoberg.

Mikael och Lina pratade bland annat om;

  • Återvinning av glas
  • Återvinning och återbruk av glasull och stenull
  • Återvinning och återbruk av fönster
  • Energiförbrukning glastillverkning
  • Avfallshantering enligt miljöbalken

Åhörarna fick också en introduktion till NAW (Nonlinear Acostic wave) och varför det är en fördel att använda en icke-linjär akustisk metod. Sprickor beter sig starkt olinjärt och visar en enorm olinjär respons i akustiska mätningar och olika typer av sprickor kan upptäckas med NAW.

Goda Hus – Energieffektiva och Hållbara Byggnader i Sydost berättade om en aktuell temadag som anordnats med fokus på återbruk. Stefan Olsson, VD berättade om aktiviteter och projekt såsom exempelvis energibesparande insatser som Goda Hus genomfört.

Maria Dahl, Projektledare på Växjö Bostäder berättade om flytten och efterföljande renoveringen av det gamla kommunhuset i Växjö och hur de försöker arbeta cirkulärt med komponenter och material såsom dörrar, glas, mattor etc. Växjös nya kommunhus och station utgör ett av Sveriges landmärken för mer komplexa byggnader i modern träbyggnadsteknik.

Avslutningsvis diskuterades möjligheterna med en etablering av cirkulära strategier; deltagarna gjorde inlägg som berörde exempelvis resursminimering, återbruk, ”upcycling”, materialåtervinning och cirkulär design.

Läs slutrapporten om Eternal Glass här >