2018-06-27

Senaste nytt om funktionella beläggningar på transparenta ytor

350 deltagarna möttes på den internationella konferensen Coating on Glass and Plastics (ICCG) den 11-15 juni. Konferensen hölls i Würzburg, Tyskland och handlade om de sofistikerade yt-tekniker som kan belägga glas och plast, främst i byggnader och fordon.

Applicering av beläggningar på glas och plast adderar värde till olika produkter. Att kunna belägga stora områden med oorganiska material i atmosfär eller vakuum har lagt grunden för energibesparingar, större skördar och lagring. Numera dominerar optiska tunnfilmer marknaden för konsumentelektronik och kommunikationsnät.

Stefan Karlsson från RISE Glas var där och ger här är några exempel från dagarna.

I en inledande sejour gavs ett antal föredrag som gav perspektiv inför framtiden. Ett exempel är Coatema som pratade om tryckt elektronik och dess möjligheter för marknaden genom rulle-till-rulle- teknik.

Volkswagen listade önskemål på vad fordonsindustrin vill ha för egenskaper på material i framtidens fordon, allt från komplexa geometrier för skyddsglas, bra texturer, beläggningar på tredimensionella ytor, kraschsäkerhet, nya typer av displayer, glas med förändringsbara egenskaper och garanterat bra sikt för alla de olika sorters sensorer som byggs in i moderna bilar.


Şişecam berättade om den förväntade marknadsutvecklingen för glas och beläggningar inom bygg och fordon de kommande fem åren.

Därefter gick konferensen in på mer tekniska sessioner. Huvudteman var:
• vacuum-processer
• atmosfäriska processer
• karakterisering och processkontroll
• energi- och displayapplikationer
• optik, sensorer, förpackning och hälsoapplikationer
• bygg och fordonsapplikationer

Diverse CVD- och PVD-processer (olika beläggningsprocesser) presenterades med mycket fokus på sputtringshastigheter. Intressant ur en mer innovativ synvinkel är den nyare beläggningsmetoden HiPIMS som är en form av PVD som ger beläggningar med högre densitet. Sputtring i rulle-till-rulle-processer är en tydlig trend för flexibla substrat som tunna plaster och glas.

Mekanisk tålighet på beläggningar är generellt viktigt och metoder för att mäta detta presenterades för både anti-reflektiva och lågemissionsbeläggningar.

Physee presenterade resultat ifrån ett nyligen avslutat projekt om fönsterintegrerade solceller som ger transparenta fönster och som samtidigt genererar energi.


Finnglass Oy presenterade sitt koncept med ”varma glas” och berättade hur det kan spara energi och ge komfort i områden med kallt klimat.

Förutom föreläsningarna fanns en utställning och postrar som gav en överblick över det senaste inom området beläggningar när det gäller moderna mättekniker, processkontroll och simulering, utveckling av beläggningar och speciella tillämpningar.