2022-08-15

Smart Housing Småland på bomässa i Nådendal i Finland

Finlands Bomässor har sedan över 50 år genomfört en årlig bomässa, i år arrangerades den i Nådendal precis granne med Mumintrollens värld. På den fem veckor långa mässan (15 juli – 14 augusti), visade näringslivet upp sina senaste produkter som de utvecklat tillsammans med byggherrarna utifrån kommunens kriterier för område och teman för mässan. För kommunen i Nådendal är området ett avstamp i en ny riktning då man etablerar det första området på öarna utanför samhället. De vill visa upp det omtag man gjort i de tankar och i planeringen för en ökad attraktivitet för kommunen och en ökad hälsa för välfärd för de boende.

Temat för årets mässa är:

  • Respekt för naturen, vilket visar sig i att man har väldigt mycket av den befintliga naturen i planen för området och man har sagt att inga tydliga tomtgränser ska finnas.
  • Föregångare inom solenergi. Området har solenergi från egna och gemensamma solpaneler samt från den nya solparksanläggningen i Lounatuuli.
  • Man har månat om att skapa lösningar som bidrar till lycka, som närhet till naturen både när det gäller mark och vatten. Det senare genom att anlägga båt och badbryggor med gemensamma bastur. På området visades dessutom något så nytt som en radhusbastu byggd i KL-trä.

 

Flera av utställningsobjekten kan ses virtuellt på hemsidan för Finlands Bomässor här >

Anna Tapio VD på Finlands Bomässa medverkade i Smart Housing Smålands panelsamtal ”Hur bidrar bomässor till omställning till vackra, hållbara och inkluderande boende- och livsmiljöer?”  i Almedalen 2022. Här kan du titta på panelsamtalet >