2018-02-27

SHS verksamhetsberättelse 2017

Nu finns en rykande färsk berättelse om Smart Housing Småland 2017 med nedslag i händelser och resultat.
Processledningen berättar om verksamheten och Smart Housings roll i ett större sammanhang. Satsningen på internationalisering börjar synas och vi berättar om Australien-kontakterna som varit givande, inte minst för ProWOOD.

Våra erbjudanden som accelerator och katalysator presenteras inom områdena innovation & utveckling; projekt; temagrupper; lärande och internationalisering.

Projekt och spinn-off-effekter
Du kan läsa om projekt och spinn-off-effekter. En förstudie på Linnéuniversitetet kring FE-modellering ledde till ett flertal nya forskningsprojekt, rekrytering och examensarbeten. Ett annat förstudieprojekt visade på möjligheterna att bygga en lönsam CLT-produktion i södra Sverige. Flera företag planerar nu att starta verksamheter.

Ett såddfinansierat projekt på RISE Glas blev till en patentansökan och grund för ett nytt nätverk för utvecklingen av framtidens solceller och ytterligare ett annat såddfinansierat projekt på Jönköping University som handlade om organiserat strategiarbete i SMF-företag nu går vidare i ett följdprojekt och implementerar resultaten när man utvecklar en kurs och en bok.

Långsiktiga satsningar, temagrupper och innovationssystemet
En del större satsningar tar lång tid och vi lyfter fram olika exempel där Smart Housing är med och stöttar utveckling och innovation, bland annat i Nässjö och Nybro kommun.

Temagrupperna som är igång har visat sig vara utmärkta verktyg för utveckling och 2018 kommer Smart Housing att satsa på ytterligare grupper inom CLT, export, automation och cirkulär ekonomi. De kommer att presenteras på bloggen under året.

Innovationssystemet blir allt mer komplext och vi arbetar med aktörer både regionalt och nationellt och har även här en internationell spaning. Under året skapades IHubs Sweden som är ett fönster mot Sveriges innovationshubbar och övriga Vinnväxtmiljöer.

Mer information i verksamhetsberättelsen
I årets PDF hittar du dessutom en massa länkar där du kan få fördjupningar och mer information.

Ladda hem Smart Housing Smålands verksamhetsberättelse för 2017 här.