2015-06-10

Skyskrapor i trä i Paris

Efter en innovativ tävling ”Réinventer Paris” tog ett av teamen i tävlingen fram ett förslag på världens högsta träbyggnad. Den tänkta byggnaden skulle vara 35 våningar och är tänkt att definiera nästa generation av stadsbyggnation. Teamet som tagit fram förslaget kommer från MGA arkitekterna i Vancouver samt DVVD och REI från Paris. Tanken bakom huset är också att det ska utforska nya möjligheter för förnyelsebar- och effektiv energianvändning.  Läs mer om projektet här och se de inspirerande skisserna på byggnaden.  http://mg-architecture.ca/news/a-proposal-to-transform-the-parisian-skyline-and-define-a-new-era-of-carbon-neutral-building-in-france/ 

Detta är särskilt spännande eftersom Smart Housing Småland har en ansökan inne hos FORMAS just nu om ”höga trähus”. Håll en tumme för att den går igenom!