2018-11-09

Smart belysning i boendemiljöer

Moe Soheilian är doktorand på Avdelningen för Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap på Jönköping University. Han jobbar i projektet SMart Illumination in Living Environments (SMILE) som fick såddfinansiering av Smart Housing Småland.

Att utforma ett protokoll för att styra belysningsprodukter i lägenheter i ett bostadsområde är en utmaning.

Protokollet ska ange hur ljusstyrka, färgtemperatur och till och med färgerna används. Tekniken är avancerad, men optimal användning av utrustningen ger optimering av användarkrav, hälso- och säkerhetsföreskrifter samt energiminimering.

Användarvänliga och energieffektiva smarta belysningsstrategier utvecklas utifrån litteraturforskning, användarnas önskemål och fältstudier.

I ett nybyggt område i Jönköping uppmanas flera hushåll att testa och utvärdera det intelligenta belysningssystemet samtidigt som deras energianvändning övervakas.

Resultatet av det femåriga projektet kommer att presenteras i validerade driftsprotokoll samt visa det bidrag som en övergång till smarta belysningssystem kan göra när det gäller energieffektiv, komfortabel och funktionell belysning i hemmen.