2018-01-15

Smart belysning i en helt ny stad kan bli verklighet i Kiruna

Belysning är en viktig fråga för Smart Housing och nu har vi fått möjlighet att delta i en förstudie som kan bidra till ny kunskap inom området.

Kiruna kommun är inne i en stadsomvandlingsprocess där man ska flytta hela staden vilket skapar unika möjligheter att utveckla system för hållbart samhällsbyggande.

Ur denna möjlighet föds även möjligheten att skapa en testbädd för belysning. Kiruna har ett arktiskt klimat som varierar mellan kalla och mörka vintermånader och ljusa sommarmånader då solen inte alls går ner. I Kiruna finns även världens största underjordsgruva som erbjuder en unik miljö för att testa olika typer av belysningar.

I en förstudie finansierad av Energimyndigheten ”Testbädd Belysning i Kiruna (TBiK)” kommer man att genomföra en förstudie-/planeringsfas för en öppen fysisk testbädd inom belysning i en ny stad i Kiruna i ett arktiskt klimat.