2019-08-12

Smart Housing har fått europeisk kluster-ackreditering

Smart Housing har tilldelats brons-status av the European Cluster Excellence Initiative (ECEI) som bedömer kluster och hjälper dem att nå världsklass på uppdrag av EU-kommissionen.

Brons-ackrediteringen ges till klusterorganisationer som visar att man strävar mot världsklass och möter ett antal kriterier som satts upp av ECEI.

-Brons-certifieringen är ett bevis på att Smart Housing har utvecklats till en relevant aktör inom våra intresseområden industriell produktion av träbaserade bostäder och transparent intelligens (innovativt planglas). Resultatet pekar även på förbättringspotentialen och hur arbetet mot guldnivån ska realiseras. Det blir en intressant resa och är ett tydligt mål för 2020, berättar Mikael Ludvigsson, klusterledare Smart Housing Småland.