2022-09-28

Smart Housing Småland besökte GLASSTEC i Düsseldorf – världens största glasmässa

I år anordnades världens största glasmässa GLASSTEC den 20–23 september i åtta gigantiska mässhallar på mässområdet i Düsseldorf. GLASSTEC har varit efterlängtad i fyra år då den på grund av pandemin senast arrangerades 2018. På plats i Düsseldorf under tre dagar fanns Mikael Ludvigsson forskare, Smart Housing Småland/RISE och Stefan Karlsson forskare, RISE. Syftet var att få en inblick i det aktuella läget inom glasbranschen och få kontakt med både tidigare och nya partners.

– Att få nätverka och diskutera större europeiska projekt tillsammans med företag, institut och universitet är oerhört viktigt, säger Mikael Ludvigsson.

 

I en nästan bombastisk stil kunde intresserade besökare och branschföreträdare hitta hela produktionslinjer, glas i alla dess former, lamineringsfolier, beläggningsutrustning, komponenter, sensorer och detektorer. Mässan samlar hela glasbranschen inklusive bygg-, flask- och konstglas. Värt att notera är exempelvis att glas till flaskor/container har dubbelt så stor volym som byggnadsglas i Tyskland.

På byggsidan är det fortfarande mycket fokus på laminerade produkter och liknande saker med inbyggd funktion som integritetsskydd.

Vakumbaserade isolerglasenheter verkar även ha fått ett nytt liv och visar på nya konstruktioner med bättre värmeisolerande egenskaper och med U-värden ner mot 0,29 W/m2K.

Inga anmärkningsvärda nya lanseringar av produkter men utrustning för uppkopplad och digital produktionskontroll ser ut ha tagit ett rejält kliv i takt med den teknikutveckling som har skett.

Icke-förstörande mätning av spänning i olika sorters glas förekom i flera montrar. De solceller som visades på mässan hade tagit flera kliv designmässigt. Det vittnar om att solceller kan bli ett framträdande designuttryck på framtidens byggnader.

 

GLASSTEC-mässan är den viktigaste mässan inom glas och hålls vartannat år. Det är viktigt att innovationskluster såsom Smart Housing Småland är närvarande och kan observera, interagera samt diskutera med den globala glasbranschen och forskningssidan.

 

Läs mer här > https://www.glasstec-online.com/