2022-04-13

Smart Housing Småland deltar på Nordbygg

Vid årets Nordbygg den 26–29 april kommer du som besökare att kunna ta del av alla de möjligheter som innovativ ny teknik inom glas- och fönsterbranschen idag kan presentera. Mikael Ludvigsson, Forskare på RISE och Smart Housing Småland kommer att stå på scen både den 26 april och 28 april.

Den 26 april kl.13.30 – 14.00 kommer Mikael Ludvigsson stå på Glasbranschföreningen Glasscen i montern C10:41 där han kommer prata om ”Nya möjligheter för glas i det cirkulära samhället”.
Glas är utan tvekan ett av de mest cirkulära material som används och det är därför av intresse att beakta vad det ger för utmaningar och möjligheter inom bygg- och bostadssektorn. Mikael kommer att belysa hur snabb teknik- och hållbarhetsutveckling i den moderna planglasindustrin passar ihop med andra trender och riktningar i samhället – och som påverkar både människan och planeten. Och hur dessa processer och produkter kan bidra till utvecklingen mot ett hållbart samhällsbyggande.

Den 28 april kl.10.45 – 11.15 kommer Mikael Ludvigsson stå på Nordbygg Talks scen och hålla ett föredrag med titeln ”Glasets livscykel – Från linjära till cirkulära processer”.
Samhällsbyggandet står inför sin största utmaning hittills. Praktiskt taget alla material och processer inom byggande ifrågasätts. Sanden tar slut. Skogen räcker inte. Biologiska mångfalden påverkas. Material måste börja skördas i samhället. Det banar väg för cirkulära processer. RISE Glas forskar på hur glasets värdekedjor kan göras mer cirkulära med hjälp av återvinning och återbruk. Går det exempelvis att återbruka eller återvinna fönster och glas från miljonprogrammet vid renovering eller nybyggnation?

2022 är ”International Year of Glass” vilket bokstavligen pekar på hur glaset på egen hand samt i kombination med andra transparenta material möjliggjort mycket av den teknik och livsstil som mänskligheten tar för given numera, säger Mikael Ludvigsson.

Utöver att Mikael Ludvigsson finns med på scen så kan du även träffa Krister Falk och Magnus Falk från RISE och Smart Housing Småland i Glasbranschföreningens monter C10:41 eller i minglet.

Boka tid med oss om du vill träffa oss under mässan.
Mikael Ludvigsson, mikael.ludvigsson@ri.se
Magnus Falk, magnus.u.falk@ri.se
Krister Falk, krister.falk@ri.se