2019-06-13

Smart Housing Småland i Bryssel

Mikael Ludvigsson, processledare för Smart Housing Småland har varit i Bryssel för att utveckla det europeiska arbete. På agendan stod bland annat möte med EU-kommissionen DG GROW (motsvarar i princip näringsdepartementet). Mötet byggde på ett intresse från EU-kommissionen att ta del av vilka möjligheter som Smart Housing Småland ser gällande innovativt hållbart byggande, men även vilka utmaningar som branschen och klustret står inför.

De tre tjänstemännen från kommissionen som var närvarande visade på stor nyfikenhet, hade många frågor och antecknade flitigt. För dem är denna typ av möten värdefulla för att förstå vilken innovationspotential som finns, men också vilken typ av stöd som behövs för att branschen ska utvecklas och bli mer konkurrenskraftig. Det kan till exempel handla om behov av att utveckla gemensamma europeiska standarder för att skapa en tillräckligt stor marknad för att företag ska våga satsa på att utveckla innovativa produkter.

Mikael hade även möte med andra europeiska regionkontor och det ser ut att finnas goda chanser till samarbete kring hållbart byggande i trä. Dagarna avslutades med ett möte med direktören för Forsest-Based Sector Technology Platform, Johan Elvnert. Plattformen ska främja innovation inom Europas skog- och träbaserade sektor och för dialog med EU-kommissionen DG RTD (forskning) kring utlysningar inom Horisont 2020 och efterföljaren Horisont Europa. Johan ser fortfarande att vid sidan av den traditionella cementbaserad byggnadssektorn, tas det träbaserade byggandet inte med i tillräckligt stor utsträckning vid utformandet av utlysningar. Han ser därmed att det finns behov av tydligare närvaro även av företrädare för byggande i trä.

Det var två intensiva, men framgångsrika dagar. Förhoppningsvis blir det fler besök i Bryssel framöver. Denna typ av besök utgör en viktig del i att tillvarata regionens intressen och skapa goda utvecklingsmöjligheter inom områden som har prioritet hos våra medlemmar. Det innebär att vi konkret kan visa för EU:s institutioner att vi, med rätt förutsättningar och stöd, är redo och villiga att ytterligare bidra till Europas utveckling. På samma sätt kan vi konkret visa andra regioner vilka kompetenser vi har och tydliggöra vårt engagemang för att samarbete. Genom detta skapas förtroende och möjligheter att utforska på vilket sätt vi kompletterar varandra.

Källa: Småland-Blekinge-Halland http://sbhss.eu/

Om Småland-Blekinge-Halland
Småland-Blekinge-Halland (SBH) är ett samarbete mellan fem regioner och två lärosäten i södra Sverige. SBH:s medlemmar är region Halland, region Kronoberg, region Jönköping län, region Kalmar län, region Blekinge, Jönköping University och Linnéuniversitetet.