2022-11-25

Smart Housing Småland och RISE representerat vid NEB-konferensen "Into the Woods" i Esbo, Finland

Hållbar utveckling via ökat byggande i trä och skogens möjligheter utgjorde huvudtemat för konferensen Into the Woods i Esbo, Finland under torsdagen den 24 november. Evenemanget anordnades inom ramen för det uppmärksammade EU-initiativet New European Bauhaus (NEB), där Smart Housing Småland och RISE är officiella partners. Vid konferensen deltog Tomas Nord, Smart Housing Småland och Marie Johansson och Albert Edman från RISE.

Konferensen handlade om de nordiska ländernas satsningar kring och möjligheter att bidra till ett vackert, hållbart och inkluderande samhällsbyggande i Europa. Konferensen höll absolut toppnivå, inte minst genom deltagande från EU-kommissionens president Ursula von der Leyen och utöver det Finlands statsminister Sanna Marin, Estlands premiärminister Kaja Kallas och vice statsminister Ebba Busch från Sverige.

– Konferensens nivå avseende deltagande är verkligen på toppnivå och det är förstås oerhört inspirerande att frågorna kring hur träbyggande i de nordiska länderna kan bidra till en modernisering och en långsiktigt hållbar utveckling inom byggande och boende i hela Europa, säger Tomas Nord.

Läs mer här > https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/11/hallbart-byggande-i-tra-i-fokus-nar-vice-statsminister-ebba-busch-besoker-finland/

Läs Ursula von der Leyen inlägg här> https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7001636174595244032/