2021-08-20

Smart Housing Småland stolt partner till New European Bauhaus initiativet

Nu i augusti 2021 är det officiellt att Smart Housing Småland blir partner till New European Bauhaus initiativet. Av nästan 740 sökande (i dagsläget) har ett hundratal organisationer valts ut som officiella partners för att skapa en kreativ och tvärvetenskaplig grupp som tillsammans ska jobba för att skapa en hållbar samhällsutveckling.

New European Bauhaus är ett initiativ från EU-kommissionen som EU-ordföranden Ursula von der Leyen presenterade i januari i år. New European Bauhaus initiativet förbinder ”The European Green Deal” med våra livsmiljöer och syftar till att i den byggda miljön kombinera hållbarhet och en inkluderande framtid som är vacker både för våra ögon och sinnen.

Initiativet ska utföras i tre faser: design, implementering och spridning. Den första delen är pågående och handlar om att inkludera olika kreativa resurser och forma processen. Den andra fasen startar i september 2021 och fokuserar på implementering och olika pilotprojekt. Under våren har Smart Housing Småland redan arbetet med att arrangera samtal med avseende på New European Bauhaus och deltagit i co-design aktiviteter, med avsikt att utvecklas till att agera som pilotprojekt i New European Bauhaus. Under 2023 påbörjas den tredje och sista fasen då även projekten måste vara avslutade. Fokus i den tredje fasen ligger på att sprida erfarenheter, goda idéer och goda exempel som utvecklats.

Läs mer om New European Bauhaus initiativet på EU hemsida här >

Här hittar du alla New European Bauhaus Partners >

 

“I want NextGenerationEU to kickstart a European renovation wave and make our Union a leader in the circular economy. But this is not just an environmental or economic project: it needs to be a new cultural project for Europe.”

Ursula Von der Leyen