2016-08-19

Smart Housing Småland testade isolering med lösull

Inom Smart Housing Småland pågår ett projekt där fokus ligger på att utarbeta och utvärdera ett rationellt arbetssätt för isolering genom att använda lösull och lösullsportal med användning av mineralull.

I projektet utförs tester, laborationer, där effektiviteten i arbetsmomentet ”att fylla element med lösisolering” jämförs med skivullsisolering. I samband med detta ska även skillnader i arbetsmiljö studeras. Man kommer dessutom att utvärdera fyllningsresultatet med avseende på fyllningsgrad, densitet och sättning.

Den 17 augusti träffades ett femtiotal personer på Träcentrum då det genomfördes intressanta tester med att isolera ett test-golvbjälklag från Flexator (4000 x 1800 mm och fack med varierande installationer).

Testerna genomfördes inom ramen för Smart Housing Småland och blåsportal Isofloc G2 från Isofloc Scandinavia och det var lösull från som Paroc användes i testet.

Du kan läsa mer om projektet Lösullsisolering istället för mineralullsskivor här.

20160817_103014 - 773-2