2019-03-01

Smart Housing Smålands verksamhetsberättelse 2018

Nu finns en rykande färsk berättelse om Smart Housing Småland 2018 med nedslag i händelser och resultat.

Ladda hem Smart Housing Smålands verksamhetsberättelse 2018 här.

Här hittar du vårt erbjudande som accelerator och katalysator där vi jobbar inom områdena innovation & utveckling; projekt; temagrupper; lärande och internationalisering. Vi berättar också om vår roll som stöd i innovationsprocessen och ger exempel från det arbetet.

Nedslag från 2018
Smart Housing arbetar varje dag med att delta i möten, skapa möten, sammanföra behov med lösningar, problem med idéer och finansiering med innovationer. I verksamhetsberättelsen får du exempel på detta.

Regionalt och nationellt
Möten mellan människor är extremt viktigt i arbetet för att stötta och samordna utveckling och innovation. Nätverken byggs bland annat upp genom att Smart Housing deltar i olika grupperingar och nätverk. Här berättar vi bland annat om arbetet med Digitala trästaden i Nässjö och Arkitekturplattformen 100 % Småland.

Temagrupper
Flera temagrupper är igång sedan några år eller på gång att startas. Här delar man erfarenheter, diskuterar gemensamma utmaningar och vad som behövs för att lösa dem. Läs om grupperna: Planglas och transparent intelligens, Brandsäkert byggande i trä och glas, Export, Automation, KL-trä och Cirkulär ekonomi.

Internationalisering
2018 har vi fortsatt arbetet med internationella utblickar för att stärka innovationsmiljöns nätverk. En del av Smart Housing Smålands långsiktiga målsättning är att fördjupa arbetet internationellt och på så vis öka attraktionskraften för Smart Housing Småland, regionen och Sverige.

Projekt
Vi ser till att på olika sätt stötta projekt som stimulerar utveckling och innovation. Det som börjar som en idé kan vi strukturera och initialt driva själva eller stötta andra för att skapa ett projekt. Här finns bland annat exempel från Mastersprogrammet i byggteknik på Linnéuniversitetet, Belysningsdesign och ljusdesign på Jönköpings University, hur Normkreativitet kan öka innovationsförmågan inom Smart Housing och hur det går i BOOST-projektet.

I årets PDF hittar du dessutom en massa länkar där du kan få fördjupningar och mer information.

Processledningen vill passa på att tacka alla aktörer som engagerat sig i samverkan som skapar skillnad under 2018. Tillsammans löser vi dagens och morgondagens utmaningar som samhället står inför.