2018-04-27

Smart Housing värd för erfarenhetsutbyte med övriga Vinnväxtmiljöer

Den 25-26 april träffades alla Sveriges Vinnväxtmiljöer och representanter från Vinnova hos Smart Housing Småland. Det här är så kallade ERFA-träffar där processledarna för de olika miljöerna får chansen att presentera sin miljö och dessutom diskutera aktuella frågor, gemensamma utmaningar och möjligheter till samverkan några gånger per år.

På onsdagen fanns ett antal samarbetspartners på plats som med starka röster och berömmande ord berättade om hur man använder Smart Housing och vad resultaten kan bli ur akademiskt-, offentligt- och näringslivsperspektiv. På torsdagen fortsatte processledarna med interna diskussioner.

iHubs Sweden med alla Vinnväxtmiljöerna
iHubs Swedens hemsida kan du se goda exempel på resultat från vår och andras Vinnväxtmiljöer.

Vill du samverka med Smart Housing?
I våra erbjudanden ser du exempel på hur vi kan stötta utveckling och innovation inom boende och byggande i trä och glas.