2016-06-07

Smart Urbant Boende

IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien) genomförde tillsammans med Region Kronoberg och Smart Housing Småland en workshop i Växjö kring hur man skapar attraktiva innovativa miljöer med stark internationell konkurrenskraft.

Ett trettiotal personer samlades till arbetet kring utvecklingen av smart urbant boende (läs mer här om bakgrunden i rapporten ”Innovativa miljöer för ökad konkurrenskraft”). Det som är extra spännande för oss är att man diskuterar hur man skulle kunna etablera frizoner för innovativt boende.

Det här är en del i en workshopserie vars resultat ska presenteras för regeringens Innovationsråd i höst.

Mer om workshopen på Region Kronobergs innovationsblogg här.