2018-06-15

Snabb och effektiv produktion av unika produkter

”Byggnader karakteriseras av en hög grad av unicitet. Utvecklade produktplattformar skulle öka förmågan att tillgodose och hantera krav, både internt och externt, på ett snabbt och effektivt sätt och därmed skapa ett smartare och mer hållbart boende” skrev Fredrik Elgh, professor i produktutveckling på Jönköping University då han sökte och fick såddfinansiering av Smart Housing till sin ansökan för projektet ”Platform models for agile product development – building an ability to adapt”.

Vi ställde några frågor till Fredrik Elgh om hur det har gått i projektet hittills.

Vad går projektet ut på?
Målet är att öka den industriella förmågan att snabbt och kostnadseffektivt utveckla och producera kundunika produkter.

Vad har ni gjort hittills – finns det några resultat man kan berätta om?
Tillsammans med deltagande företag har vi identifierat ett antal nyckelfaktorer och förmågor som är väsentliga för att lyckas kombinera korta ledtider och effektiv tillverkning med en hög grad av anpassning av komplexa system då kundkraven varierar och/eller teknikutvecklingen sker i hög takt.

Vad skulle du vilja lyfta fram som kan vara speciellt intressant ur ett byggande/boende-perspektiv?
I projektet deltar företag från olika branscher vilket bidrar till att företagen kan inspireras och lära av varandra. Byggindustrin kan fånga upp metoder och arbetssätt från företagen som har en lång tradition av industriella processer. Byggindustrin har å andra sidan lång erfarenhet av att hantera unika kundkrav och projekteringsprocesser vilket är av intresse inom andra områden då förmågan att leverera kundunika produkter blir allt viktigare.

Hur går ni vidare med arbetet i projektet och finns det planer för vad som händer när projektet är klart?
Just nu arbetar vi med att öka förmågan att tillämpa ett produktplattformsbaserat arbetssätt inom ramen för tre delprojekt som fokuserar på automatiserad verktygskonstruktion, konstruktionsmetoder för additiv tillverkning och systematisering av plattformstillgångar. Projektet löper på i ytterligare ett och ett halvt år för att utvärdera, förfina och generalisera metoderna i kombination med att utveckla demonstratorer att testa i en industriell miljö.

Projektpartners: Jönköping University, GKN Aerospace Engine Systems, Thule Sweden och Flexator

Finansiär: Region Jönköping län och Jönköping University

Kontaktperson: Fredrik Elgh, Jönköping University, Fredrik.Elgh@ju.se