2021-11-25

Socialt Byggande – konferens 2021

Den 18–19 november genomfördes den andra nationella konferensen Socialt Byggande 2021. Konferensen utgick från tre övergripande områden civilsamhälle, integrerande miljöer och omställning.

Genom konferensen etablerades en bred mötesplats med över 200 deltagare som lyssnade på föreläsningar och deltog i studiebesök på Garveriet (Floda) utanför Göteborg. Även den intilliggande nybyggda kyrkan som tillhör Ekuminaförsamlingen fungerade som en föreläsningssal och är byggd med mer än 6000 timmar av volontärarbete vilket inte minst knyter an till ämnet ”socialt byggande”. Konferensen tog ett helhetsgrepp av det sociala boendet i dess olika former samt möjligheten att sprida erfarenheter och dela kunskaper inom området.

Smart Housing Småland (SHS) blev inbjudna att medverka i ett pass för att presentera delprojektet Metadesign inom projektet BOOST. Det gjordes av Åsa Ståhl, forskare på Linnéuniversitet, och stöttades av Magnus Falk, projektledare på SHS. Magnus gav en inblick i SHS arbete i stort och kopplingen till initiativet: ”New European Bauhaus (NEB) plattform för socialt byggande”. Samskapande och social hållbarhet är delar av perspektiven inom NEB kopplat till värdeordet ”Tillsammans”. Detta är något som SHS bygger vidare på från delprojektet Metadesign och siktar mot framtida Bo- och Bymässor om några år.

Vi fick många intressanta frågor under och efter seminariet samt inspel bland annat från Riksarkitekt Helena Bjarnegård som medverkade i passet.


Socialt byggande är ett samlingsbegrepp som rymmer ett spektrum av fenomen som sträcker sig från byggemenskaper och organiserat modernt självbyggeri till bogemenskaper och kooperativa hyresrätter. Den röda tråden är att människor tar klivet från att vara konsumenter av färdiga produkter till att vara medskapare, deltagare, ägare.