2016-06-08

Solceller i höga modulbyggnader

I det nya projektet ”Underlag för användning av solceller i höga modulbyggnader” ska man identifiera möjligheterna att integrera solceller i höga modulbyggnader. Ljusförhållandena varierar kraftigt beroende på orienteringen, omgivningen och om det är ett tak eller en fasad som solcellen ska placeras på.

Det finns flera olika typer av solceller och det gäller att välja den som passar tillämpningen bäst. Därför görs en sammanställning av olika typer av solceller och sedan ska de olika byggnadsintegrerade solceller som finns på marknaden identifieras.

Vid projektering är det viktigt att ta med solcellerna redan från början för minsta kostnad, största effekt och bästa estetiska integration. Solcellers lönsamhet ifrågasätts ibland av beställaren och det är därför viktigt att kunna visa hur en integrerad solcell kan bidra till verkliga energibesparingar.

Läs mer om projektet här.

Projektledare: Lina Grund Bäck, Glafo, lina.grund.back@glafo.se, 010-516 63 61.

High6
Det här är några av frågeställningarna som ställs i projektet High6 där man siktar på att bygga ett sexvåningshus i glas och trä i kombination med digitala plattformar. Läs mer här.