2016-10-03

SP samlar glaskompetensen för fortsatt expansion inom området

Den 1 oktober 2016 integrerades Glafo – glasforskningsinstitutet i moderbolaget SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Detta innebär att SP-koncernen skapar en enhetlig organisation med en samlad och stark kompetens inom glas. Integrationen leder till att Glafo upphör som eget bolag, men verksamheten stärks och kommer även i framtiden att finnas kvar i Växjö.

– Jag tror starkt på sammanslagningen. Vi kan utveckla koncernens glaskompetens på ett mycket bättre sätt i framtiden. Det bidrar också till att vi blir en ännu attraktivare samarbetspartner för näringslivet och för universitet och högskolor, både nationellt och internationellt, säger Marianne Grauers, chef för samhällsbyggnadsverksamheten på SP.

Här finns mer än 70 års erfarenhet av att arbeta med karaktärisering och utveckling av glas vilket på senare år breddats till att omfatta även andra transparenta material. Miljön är unik för Norden och har många starka partners och kunder som IKEA of Sweden och the Absolut Company i ett stort internationellt nätverk.

– Vi arbetar med allt från glasfärger som filtrerar vissa våglängder i ljusspektrat, glas med inbyggda funktioner (transparent intelligens), glasförpackningar, mineralull för isolering i byggnader, fordonsglas, starka och tunna glas för solceller, biologiskt glas som används som reservdelar i kroppen till optiska fibrer, säger Christina Stålhandske, sektionschef för glas inom SP.

Kontaktperson
Christina Stålhandske, christina.stalhandske@glafo.se, 010-516 63 63