2019-11-26

Spin-off från möbelindustrin till byggbranschen

Lars Blomqvist, Daniel Honfi och Marie Johansson från RISE har gjort en förstudie kring hur man kan använda hopsättningsprinciper från möbelindustrin för att öka industrialiseringen inom byggbranschen.

Möbel- och byggbranschen har mycket gemensamt. Möbelbranschen har dock större inslag av industriell produktion vilket inneburit produktion till lägre kostnad. Genom att hämta produktionsidéer hos andra branscher finns möjlighet att radikalt förnya och transformera (trä)byggindustrin och därmed effektivisera byggprocessen.

Byggelement i trä kan CNC-bearbetas med hög precision vilket ger en fördel gentemot exempelvis prefabricerade byggelement i betong, som inte är lika måttnoggranna. Montaget kan därigenom ske med snävare toleranser än vad som är vanligt i byggsammanhang.

Utveckling av självcentrerande beslag bidrar till att bibehålla och ytterligare öka precisionen i montaget. Ytterligare fördelar är att montaget innebär en mindre manuell arbetsinsats samt att dylika beslag förenklar cirkulär ekonomi eftersom det även skulle bli enklare att återbruka, alternativt återvinna byggelementen.

I projektet har man tagit fram prototyper för byggbeslag/förband inspirerade av möbel- och inredningsindustrin och utforskat dessa tillsammans med aktörer i branschen.

Sammansättning av den slutliga prototypen fungerade utmärkt, den är stabil och går att vidareutveckla för att öka motståndet mot skjuvkrafter. Den går också enkelt att demontera och återbygga vilket väl stämmer in på ett ansvarsfullt och cirkulärt byggande.

Resultaten har inspirerat till fortsättningsansökan ”Montageförband på byggarbetsplatsen” som planeras tillsammans med branschaktörer med målet att utveckla system i större skala för montage av byggelement, som ger högre precision och är snabbare att utföra än dagens system.

Rapporten ”Spin-off från möbelindustrin till byggbranschen” kan laddas ned i pdf-format från DIVA.

 

Projektansökan ”Spin-off från möbelindustrin till byggbranschen” såddfinansierades av Smart Housing Småland.