2017-02-14

Städerna byggs allt mer i trä redan nu

Städerna byggs allt mer i trä redan nu konstaterade man på Trästad Sveriges konferens ”Låt landet bygga staden”.

Ett spännande föredrag kom projektet Wood2new (www.wood2new.org) som talade om resultaten om hur man upplever trä (och bra utsikt genom fönster). Försöken som gjordes i Norge visade att patienter som legat i sjukhusrum med synlig träpanel kunde lämna sjukhuset efter fem istället för sju dagar för dem som legat i vanliga rum. Det är dock en liten studie som behöver valideras.

En annan man tog upp är Regeringens samverkansgrupper där det finns en grupp som tittar på Smarta städer och en som tittar på biobaserade/cirkulär ekonomi. Den senare leds av VD:n på skogsindustrierna, Carina Håkansson. Under den så har man bildat ett antal arbetsgrupper varav träbyggande är en. Den har ännu bara haft ett möte men ska ta fram förslag på hur man från regeringshåll kan stötta utvecklingen nom området.

Du kan läsa mer om konferensen på Trästads webbplats här.

Och här kan du ladda hem presentationerna.