2021-02-08

Starkt trähusnätverk i Jönköpings län

Trähusnätverket i Jönköpings län startade redan 2008, i samband med den stora lågkonjunkturen i Sverige som gjorde att många av de stora företagen inom hustillverkning på småländska höglandet gick ner i produktion.

Nätverket knyter samman hustillverkarna och den politiska ledningen i kommunerna. Stefan Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande i Sävsjö var – och är – en av de drivande bakom ”trähusnätverket”, som initierades efter att Stefan hösten 2008 fått besök av Willa Nordics vd, som ville höra hur kommunen kunde hjälpa till i det uppkomna läget.

– Det visade sig att nästan alla trähusproducenter befann sig i samma situation, berättar Stefan Gustafsson. Det växte och till sist hade vi ett stort möte med ledningen från alla företag på Höglandet och kommunernas kommunstyrelseordförande. Resultatet där var lyckats och alla parter insåg att man kunde hjälpas åt. Det allra viktigaste var att prata med varandra och att man kunde göra gemensam sak över hela Höglandet. Resten är historia, som man brukar säga.

Nätverket är nu inne på sitt trettonde år, och mycket viktigt har genomförts. Läs mer om trähusnätverket på sid. 8-9 i ”Möt framtiden i Jönköpings län”, en bilaga till Dagens Industri från Region Jönköpings län: https://issuu.com/marknadsmedia/docs/region_jonkopings_low