2021-09-28

Steg två i Smart Housing Smålands behovsinventering

Under hösten genomförs en fördjupad studie baserad på den behovsinventering som Smart Housing Småland genomförde förra hösten i samverkan med projektet KVIST. Inventeringen av behov gjordes bland beslutsfattande personer i ledande positioner i utvalda företag inom trä och glasrelaterad industri i Småland och Halland.

– För en innovationsarena som Smart Housing Småland är det av stort värde att ha en aktuell bild av hur målgruppen ser på frågor kring forskning, utveckling och innovation, sa Kirsi Jarnerö, processledare för Smart Housing Småland.

Nästa steg är nu att gå vidare med djupintervjuer med ett antal företag. Magnus Falk från RISE och Ulrika Wikander från Träcentrum genomförde den första studien och arbetar nu tillsammans med forskaren Jenny Bäckstrand från Träcentrum/Tekniska Högskolan i Jönköping med nästa steg.

– Djupintervjuerna kommer ge en större förståelse för hur företagen ser på forskning och utveckling, och hur ett samarbete med lärosäten kring dessa områden kan se ut, säger Ulrika Wikander, marknadschef på Träcentrum.

Rapport från djupintervjuerna ska vara klar under december månad.