2016-06-22

Storsatsning på gränsöverskridande samarbete för boende- och bostadsutveckling

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har beviljats 9 miljoner kronor från EU:s strukturfonder för att utveckla boende- och bostadsfrågor i projektet BOOST – Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt. Totalbudgeten är på 18 miljoner kronor.

Det övergripande målet är att öka innovationskraften och hållbarhetsperspektivet hos små och medelstora företag som verkar inom boende och byggande i glas och trä. Dessutom etableras samarbeten mellan företagen, de småländska akademierna, branschorganisationerna, myndigheter och institut.

Projektet fokuserar på tre områden; metadesign, tekniska prototyper och affärsmodellsinnovering.

Metadesign är en användarcentrerad design som främjar en helhetssyn på boendet, utifrån ett brett hållbarhetsperspektiv (miljömässiga, ekonomiska och socio-kulturella faktorer i samspel), idag och i framtiden. Man kommer att inventera, analysera och presentera nyanländas, äldres och ungdomars behov av boende i relation till samhälle, företag, organisationer och hållbarhet vilket ska generera rekommendationer för boendestrategier (leds av Linnéuniversitetet).

Tekniska prototyper som är ett verktyg för att visualisera och prova. De kan vara virtuella som datorbaserade ritningar, beräknings- och analysmetoder eller fysiska som en inredning med inbyggda smarta funktioner eller nya tekniska lösningar. Prototyperna kan visa enskilda komponenter eller integreras i en större helhet, som i en bostadsmodul eller ett verkligt bostadsobjekt (leds av Glafo, glasforskningsinstitutet).

Affärsmodellsinnovering som innebär utveckling av affärsmodeller i en värld i ständig förändring. Det är ett sätt att snabbt kunna möte användarnas behov av byggande och boende och utnyttja tekniska landvinningar då dessa ändras över tid (leds av Jönköping University).

Projektet är kopplat till Smart Housing Småland och olika frågeställningar som kommit upp i samtal med industrin som vi nu har möjlighet att kraftsamla kring.

Partnerskap
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (projektägare), Träcentrum, Jönköping University och
Linnéuniversitetet

Projekttid
160930-200228

Kontaktperson
Johan Palm, Träcentrum, projektledare BOOST, johan@tracentrum.se, 070-268 09 31

EUlogo_c_RGB-webb