2023-10-26

Stort framsteg inom brandsäkerhet för träbyggnader

Bengt Dahlgren har framgångsrikt genomfört ett banbrytande forskningsprojekt om brandsäkerhet i träbyggnader i nära samarbete med RISE Research Institutes of Sweden och NCC. Projektet är delvis finaniserat av Smart Housing Småland.

Projektet som avslutades nyligen, involverade framstående forskare inom området, inklusive Daniel Brandon, Robert Jansson McNamee och Alastair Temple, samt entreprenören Bengt Gåfvels. Forskningsprojektet fokuserade på att utveckla ett ramverk för att bedöma brandbelastning i träbyggnader.

Projektets unika aspekter inkluderar inte bara en fördjupad forskningsbaserad förståelse för brandsäkerhet i träbyggnader, utan även en strävan efter att förenkla bedömningsprocessen för brandskyddskonsulter. Resultaten har även tagit hänsyn till framtida förändringar i regelverket och är därför anpassade för både nuvarande och kommande bestämmelser. Projektet främjar enkelhet och enhetlighet i bedömningar samt möjliggör fortsatt konstruktion med exponerade trästommar, även enligt framtida byggregler.

Presentation av projektet kommer att äga rum på Brandskydd 2023 i Stockholm den 21-22 november och erbjuder en utmärkt möjlighet att fördjupa förståelsen för forskningsresultaten och deras praktiska tillämpning.

Detta arbete, är delvis finansierat av Smart Housing Småland, samt Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF), Centrum för Boende och Byggande i Trä och Sveriges Brandkonsultförening.

Läs slutrapporten av Ramverk för hantering av brandbelastning i trähus.