2019-12-04

Studenter fick Sparbanksstiftelsens stipendium

Studenterna Trixie Swahn Bandelid och Whokko Schirén på Linnéuniversitetet har tilldelats Sparbankstiftelsen stipendium, för sitt examensarbete om vibrationer i bjälklag, en viktig fråga för träindustrin.

Whokko och Trixie presenterade sitt examensarbete på Forum Holzbau i Innsbruck i början av december med gott resultat. Forum Holzbau firade 25-årsjubileéum med 2450 deltagare i år, och fick p g a det stora besökarantalet flytta till Innsbruck från att tidigare ha hållits i Garmish partenkirchen.

En ytterligare uppföljning av arbetet kommer att göras på Linnéuniversitetet under början 2020.  Kirsi Jarnerö, tekn. dr och forskare på RISE/processledare Smart Housing Småland har varit handledare för Trixie och Whokko.

Läs mer här.