2020-05-12

Fransk hampakalk + Svenskt träbyggande - vill du vara med?

Frankrike är världsledande på hampakalk – och Sverige är ett av de ledande länderna inom träkonstruktion och korslaminerat trä. Vill du vara med och starta samarbete mellan de båda länderna? Anmäl dig till webinariet ”Nature is High-Tech. Hempcrete and wood in bio-based buildings” den 19 maj som arrangeras av Sustainable Business Hub.

Frankrike är världsledande på hampakalk (en slags lättbetong, som är fylld med hampans veddelar, skävor). Det började 1987 med renoveringen av ett trähus och är idag en bransch som är redo att leverera till OS 2024 i Paris. Sverige är ett av de ledande länderna inom träkonstruktion och korslaminerat trä; det är också känt för sin teknik och design och är en naturlig partner till hampakalkbranschen.

Webinariet den 19 maj planeras vara det första av flera möten mellan den franska hampakalkbranschen och svensk byggindustri. Det ska leda till nya partnerskap och ge en ökad kunskap om biobaserad konstruktion i de båda länderna.

Det långsiktiga målet med samarbetet är att starta ett gränsöverskridande samarbete för att öka biobaserade byggnader, med det slutliga målet att sänka koldioxid från byggbranschen.

Läs mer om webinariet och anmäl dig här