2017-10-05

Svensk Byggtjänst ska driva Informationscentrum för hållbart byggande

​Svensk Byggtjänst ska på uppdrag av Boverket upprätta och driva Informationscentrum för hållbart byggande.

Syftet med Informationscentrum är att främja energieffektivisering och hållbarhet vid renovering och nybyggnation.

Svensk Byggtjänst som kommer att driva detta tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, RISE Research Institutes of Sweden, Energikontoren Sverige, Nationellt renoveringscentrum vid Lunds Tekniska högskola (NRC) och Sustainable Innovation (SUST).

Läs mer här.