2017-10-06

Sverige föregångare inom prefabricerat byggande i Australien

 

Smart Housing har varit i Australien. Mikael Ludvigsson och Kirsi Jarnerö bjöds in till PrefabAUS som är navet för prefabricerat byggande i Australien och Mikael var en av talarna på deras stora årliga konferens.

Med många intryck och kontakter med sig hem både från konferens och en lång rad studiebesök summerade de de viktigaste intrycken så här i kortform:

  • Sverige är en förebild för prefab-industrin i Australien
  • Lindbäcks bygg är det företag som nämns vid namn
  • RANDEK i Falkenberg har etablerat sig som främsta aktör för automation inom trähusindustrin, Weinmann på andra plats
  • Australiensarna är erfarna och duktiga på glasfasader och andra stora glaskonstruktioner som skärmtak
  • Billig energi, ett snällt klimat och en ständig tillväxt – nu 27 år i rad, gör att man inte satsat på utveckling av moderna fönster.
  • Hållbarhetsfrågor är inte prioriterade, de var sista nation att underteckna Kyotoavtalet
  • Australien köper in förädlade produkter och är en stor råvaruleverantör
  • Det finns en stor utvecklingspotential då det gäller innovationer och samverkan mellan industri och akademi

 

Speciellt intressanta kontakter:
PrefabAUS
Den organisation som hittade oss och sedan bjöd in till erfarenhetsutbyte. ”prefabAUS is the peak body for Australia’s off-site construction industry and acts as the hub for building prefabrication technology and design. prefabAUS is passionate about the role of prefabrication in transforming our built environment, such as decreasing construction time frames and construction waste while increasing quality, productivity and affordability.”

WoodSolutions
“WoodSolutions is an industry initiative designed to provide independent, non-proprietary information about timber and wood products to professionals and companies involved in building design and construction. WoodSolutions comprises a website with more than three thousand pages of information and downloadable resources, technical publications, professional seminars and other related activities.”

ARC: CampH
“The ARC Training Centre for Advanced Manufacturing of Prefabricated Housing is the centrepiece for collaborative, eco-friendly, prefabricated housing research in Australia, striving to deliver breakthrough product and process innovations that will enable the Australian housing industry to compete on a global stage.”

Rapport om omvärldsbevakningen från Australien kommer
Under hösten kommer en rapport att färdigställas med mer information om vad vi kan lära av varandra och hur vi kan gå vidare.

Appropå att vi i Sverige är duktiga
I augusti kunde man i Australiensiska Construction News läsa artikeln ”Sweden’s Advanced Prefabricated Construction Industry