2017-04-26

Sveriges framtid byggs av skogen

Från vänster till höger. Moderatorn,  Anders Carlsson Derome, Susanne Rudenstam Träbyggnadskansliet, Carl Schlyter Riksdagsman (MP) och Per Wågström NCC diskuterar framtidens träbyggande.

På Bioekonomiskt Forum i Stockholm möttes branschen och samhällsintressenter och diskuterade aktuella frågor med koppling till skogsnäringen. Bland annat talade man om möjligheter och utmaningar med framtidens träbyggande.

Bland annat var Anna Tenje, kommunstyrelsen ordförande i Växjö, med och talade hur träbyggandet vuxit fram i Växjö som en självklar del i Växjös miljötänkande med start under 1990 talet.

Ett annat aktuellt inspel kom från Per Wågström vd på NCC där han påpekade att ett kontinuerligt flöde av komponenter som CLT måste kunna säkras. Dessutom behöver kompetensen i branschen öka. Om detta kan lösas kan NCC bygga mycket i trä framöver. Det här är frågor som starkt berör Smart Housing Smålands nätverk.

Dagen arrangerades av Skogsindustrierna, Föreningen Skogen tillsammans med DI.