2022-08-12

Systemintegration med PLM-system – effektivisering inom småhusindustrin är möjlig

Projektet Systemintegration med Product Lifecycle Management system (PLM-system) syftade till att beskriva nuläget avseende informationsintegration inom småhusindustrin samt föreslå och utveckla en modell för förbättring. Liksom i de flesta tillverkande industrier har småhusindustrin ett stort antal processer och system som skapar informationsflöden men som inte är integrerade. Avsaknad av integration ger upphov till manuell påläggning vilket är tidskrävande, resurskrävande och riskerar kvalitetsproblem. I flera andra tillverkande industrigrenar har olika produkthanteringssystem som tex. Product Lifecycle Management system använts för att förbättra effektiviteten i informationsflöden, och projektet syftade till att utvärdera möjligheterna med PLM-system inom småhusindustrin. Två företag, Trivselhus och Eksjöhus, har ingått i projektet och ett generellt och vanligt använt informationssystem, Revit® har använts.

Resultatet i projektet är en generell pilot av ett PLM-system som fungerar mot ett centralt problematiskt system, kallat Revit®. Med funktionerna i piloten kan det konstateras att ett PLM-system kan användas och även hur det kan användas inom småhusindustrin för att behandla en del av de utmaningarna som finns med systemintegration. PLM-system har potential att öka effektiviteten av informationsflödena hos företag i småhusindustrin och därmed totalt sett öka produktionseffektiviteten och lönsamheten. En fortsättning av projektet bör inkludera andra typer av byggdelar och byggsystem för att tydligare fastställa slutsatserna samt att beräkna de effektiviseringsvinster som kan uppnås med systemintegration.

Utöver en framtagen rapport finns också en Youtube video: https://youtu.be/9fOERlR_8VY

Projektledare: Alexander Vestin, JTH Jönköping University
Samarbetspartner och finansiär är Smart Housing Småland .
Systemutvecklare är YaPlm.

Anmäl dig till det digitala seminariet ”PLM för byggindustrin – Effektivisera er produktion med Product Lifecycle Management” den 25 augusti kl.10-11.

Göteborgsföretaget YaPlm kommer presentera deras verktyg YaPdm. De kommer förklara innebörden och möjligheterna med ett PLM-system och vi kommer även få se en film och en demo på deras lösning. Seminariet avslutas som vanligt med en frågestund.

Seminariet riktar sig till dig som är en del av projekteringsprocessen inom husbyggnation och som vill få exempel på hur den kan bli bättre, snabbare och effektivare.

LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR >