Automatisera och bygg effektivare i trä, 22 mar

Automation Summit 2017 – för det digitala Sverige, 12 okt

Industriellt byggande i Hjältevadshus nya fabrik – seminarium med Do-tank i Nässjö den 30 mars