Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Etikettarkiv: Mönsterås

Mönsterås Kommuns Träbyggnadsdag!

Med bakgrund i det nya klimatavtalet från Paris och det behov av ett utökat bostadsbyggande som vi har i Sverige idag har Mönsterås Kommun bestämt sig – vi vill, kan och måste dra vårt strå till stacken med klimatsmart byggande! Därför arbetar vi just nu med en träbyggnadsstrategi som har till uppgift att leda arbetat […]

Läs mer

På studiebesök på härlig förskola i Mönsterås

Smart Housing Smålands processledning träffades i Mönsterås den 23 november. I samband med det passade vi på att besöka den behagliga förskolan Galaxen som stod klar 2014. Ett miljösmart passivhus i trä med och en härlig miljö för både de små barnen och pedagogerna. Vi noterade särskilt den smarta lösningen med lutande väggar i utsatt […]

Läs mer