2017-09-15

Tema nybyggnation i Framtidens biobaserade byggande och boende

Träbyggandet i flera våningar ökar snabbt i Sverige. TMF:s prognos för 2017 visar på en ökning med hela 25 % från föregående år. Projektet Framtidens biobaserade byggande och boende (FBBB) har som mål att bidra till en omställning som möjliggör mer byggande i trä.

I somras hölls en workshop i Växjö mitt bland alla pågående träbyggnadsprojekt i staden. Jerker Lessing från BoKlok AB och Johan Thorsell från Växjö kommun underströk båda vikten av att delta i utvecklings- och innovationsprojekt för att på så sätt följa utvecklingen som gynnar deras interna utvecklingsprocess.

Under dagen diskuterades olika typer av möjliga byggsystem för höga hus i trä. Inom området processutveckling diskuterades montagefrågor. Man berörde också produktutveckling av byggnadsdelar som klimatskal, bjälklag och nya skivmaterial.

Projektet går nu in i sina andra halva där resultaten ska användas bland intressenter i olika typer av demonstrationsprojekt. En del är redan genomförda med koppling mot bland annat informationsöverföring i tillverkningsprocessen, andra kommer att visas i form av utvecklade produkter.

Läs mer om projektet Framtidens biobaserade byggande och boende (FBBB) här.

BioInnovation
BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram för att stödja omställningen till en biobaserad ekonomi. Läs mer om BioInnovation här.

Såddfinansiering från Smart Housing Småland
Det här är ett av de forskningsprojekt som fått såddfinansiering från Smart Housing Småland. Läs mer om såddfinansiering här.