2018-05-04

Temagrupp brand arbetar för standardiserade, robusta detaljlösningar

Tolv personer ur SHS temagrupp brand träffades på Träcentrum i april. Förra gången bestämde man att söka en förstudie från SHS. Den beviljades och den här gången kunde man presentera delresultat ur förstudien om kunskapsläget för brandtekniska detaljlösningar.

Studien speglar dagens behov för att uppnå brandsäkert byggande i moderna trähus. Fokus har varit på detaljer som anses viktiga för att förhindra brandspridning.

Viktiga slutsatser som presenterades var:

  • Detaljers funktion måste provas. De går inte att beräkna.
  • Detaljer har stor betydelse för brandsäkerheten totalt och för enskilda byggnadsdelar.
  • Ett problem är att standardiserade provningsmetoder saknas. Detta gäller särskilt för brandstopp i hålrum och ventilerade spalter av brännbart material.
  • Pyrande bränder i spalter är svåra att upptäcka och släcka.
  • Takfot bör utföras tät samt med brandklass EI30/EI60.

 

Till nästa möte, den 12 juni, kommer man att samla in och titta på olika företags detaljlösningar som så småningom ska leda fram till gemensamma standardiserade robusta detaljlösningar.

 

Bilden kommer från Brandsäkra trähus 3.