2018-06-19

Temagrupp brand siktar mot branschrekommendationer

Den 12 juni träffades Smart Housings temagrupp brandsäkert byggande i trä och glas på Träcentrum i Nässjö. Man gick igenom kunskapsläget, hur olika företag jobbar med detaljlösningar och hur det går med det pågående arbetet med uppdateringen av Eurocode 5 – Träkonstruktioner – Dimensionering, del 1-2: Brandteknisk dimensionering som ska vara klart 2022.

Arbetet i temagruppen är tänkt att lägga grunden för en branschrekommendation och få en samsyn kring best practice samt dela erfarenheter och tankar med varandra. Gruppen har konstaterat att detaljer har avgörande betydelse för brandsäkerhet, oavsett material. Det gör att ett annat mål är att identifiera och prioritera vilka detaljlösningar som bör verifieras med provning och kanske utveckla metoder och kriterier för dessa provningar då det gäller trähusbyggande.

Nästa steg under hösten blir att bjuda in olika branschorganisationers experter som relaterar till ämnet för att föra en dialog kring deras önskemål om förebyggande arbete och best practice.

Alla Smart Housings temagrupperna hittar du här.