2018-12-17

Temagrupp brandsäkert byggande i trä och glas träffade brandkonsulter

I slutet av oktober träffade Smart Housings temagrupp olika brandkonsulter för att diskutera brandsäkerhet i moderna trähus.

Brandkonsulterna tog upp olika frågor som är aktuella allt från att Bengt Dahlgren tagit fram en ny bok om hållbart brandskydd till vikten av robusta lösningar och noggrannhet vid utförande till behovet av 3D-modeller istället för 2D-ritningar för att förstå möjlig brandspridning i olika konstruktionsdelar.

Under efterföljande diskussioner berördes höga trähus, byggsystem, verifiering av detaljlösningar, synliga träytor, brandsäkra träfasader, anpassade släckningsstrategier, brandsäkerhet under byggtiden och isolering.

Framöver siktar gruppen på att få till ett större projekt med mer omfattande provningar av detaljlösningar. Till nästa möte den 16 januari kommer man att bjuda in räddningstjänsten för att diskutera deras syn på modernt träbyggande. Vid mötet kommer riktlinjer för egendomsskydd i höga trähus som är resultat från ett nyligen avslutat RISE-projekt att presenteras.