2019-02-05

Temagrupp brandsäkert byggande träffade brandkonsulter och räddningstjänsten

I januari hade temagruppen brandsäkert byggande och boende i trä och glas bjudit in brandkonsulter och räddningstjänsten för att få deras synpunkter på brandsäkert byggande av moderna trähus.

– Temagruppens ambition är att skapa robusta lösningar som minskar risken att göra fel, konstaterar Joakim Norén, RISE som leder temagruppen.

Carl-Johan Sjöstrand från Värends räddningstjänst hade pratat med några kollegor och sammanfattade deras intryck och reflektioner.

Han konstaterade att det finns många åsikter om brand i höga trähus. Erfarenheten från den här typen av bränder är extremt begränsad och ett för litet underlag för att dra slutsatser. När man ser på personskador är det ingen skillnad mellan trä och betong.

Hantverkare behöver följa de instruktioner som ges och inte göra egna lösningar när man uppför en ny byggnad för att man ska få bästa möjliga resultat. Räddningstjänsten stöttar och kontrollerar inför bygglov och startbesked och för en dialog, ställer krav under byggtiden och förordar platsbesök på bygget och fotodokumentation.

Noggrannhet är A och O och man tittar speciellt på detaljer som:
– är genomföringar tätade?
– rör- och ventilationsdragning
– hålrum och luftspalter
– inklädnad och brandstopp

– Det är lättare att ha koll på detaljerna när man jobbar med prefabricerat än platsbyggt. Vi har samma personal hela tiden som vet hur arbetet ska utföras, berättade Henrik Ödeen, Moelven.

Daniel Brandon från RISE Fire Research berättade om internationella erfarenheter från bränder. Han konstaterar att det inte finns mycket statistik från bränder i höga trähus. En slutsats man kunde dra från statistiken från 2007-2015 som finns i USAs branddatabas är att det ofta blivit problem när man tagit upp hål utan att brandsäkra dem.

Man ska också se till så att det inte kan ske en brandspridning i fasaden. Ett sätt att undvika brandspridning på utsidan är att ha brandsäkra fönster så att brand inte kan gå mellan våningar. Det finns idag inga sådana krav.