2019-03-12

Temagrupp KL-trä formeras

Nu håller Smart Housings nya temagrupp med fokus på KL-trä på att formeras under ledning av Thomas Bader på Linnéuniversitetet.

Under vårterminen kommer en kärngrupp att träffas för att lägga upp hur man vill jobba framöver. Under hösten kommer sedan en öppen inbjudan här på bloggen för dem som är intresserade av att lära sig mer om KL-trä tillsammans i temagruppen.

Vid en initial träff den 7 mars berättade Eva Haraldsson som är vd på Arkitektbolaget om utvecklingen av träbyggande i Sverige och gav exempel på projekt som Arkitektbolaget jobbat med. Detta visade samtidigt pöå utvecklingen av branschen och lärprocessen som arkitekter tillsammans med entreprenörer har gått igenom. Dessutom berättade hon om hur hon har jobbat med synlig KL-trästomme inomhus och detaljlösningar. Det gäller att våga tar stegen att bygga i trä istället för att bygga med andra material i den bärande stommen. Det finns många fördelar med att bygga i trä och Arkitektbolagets mål är att bygga hållbart och ekonomiskt.

Dessutom passade gruppen på att besöka i labbhallen i Hus M på Linnéuniversitetet, där ett prefabricerat volymelement i trä belastades för att testa hållfasthet och deformationsbeteende.